AFWEZIG

Rémie

Code: 1965
Kaartlegster

REMIE

Zodiac teken VISSEN

Een kaartlegster, waarzegster,  paragnoste of paranormaal lichtwerkster met het sterrenteken Vissen is meestal  een hartelijk en aanvoelend persoon.  In veel gevallen beschikt die ook over de karaktereigenschap om  zich enorm sterk te kunnen invoelen in zowel  personen als in situaties.

Mevrouw Rémie  is zo een kaartlegster  geboren is onder het sterrenteken Vissen.  Het is een opgewekte  goedlachse dame, met een goed hart.   Ze werd al op héél jonge leeftijd geconfronteerd met het “paranormale”.  Mevrouw Rémie houdt van mens en dier.  Ze werkt al meer dan ook al méér dan 40 jaar met honden.

Als paranormaal hulpverleenster, werkzaam op een astrolijn  staat Mevrouw Rémie  uiteraard steeds paraat  voor een diepgaand en verhelderend gesprek.  Mevrouw Rémie  kan zéér  goed luisteren en op deze wijze  voelt ze tijdens het gesprek héél goed de karaktereigenschappen van personen aan…

Door de jaren heen heeft ze zich gespecialiseerd in het leggen van de Lenormandkaartjes en in het pendelen. Haar specialiteit zijn coaching en relaties.  Mevrouw Rémie zal steeds haar mening en inzichten geven maar ze weet daarbij wel steeds met beide voetjes op de grond te blijven…

Mevrouw Rémie biedt je een luisterend oor en zal samen met jou zoeken naar een oplossing voor al je problemen, je kan bij haar terecht met al je levensvragen op het vlak van liefde, familie en relaties,  werk, het zakelijke, de carrière, de financiën…

Aarzel vooral niet, de zon schijnt ook voor jou achter de wolken…

Wat is kaartleggen ?

Het kaartleggen lijkt tot op de dag van vandaag nog steeds omgeven door een geheimzinnige waas.     Het blijft voor de meeste onder ons een mysterie hoe bepaalde mensen over de Gave beschikken om uit deze kaarten nuttige informatie te puren?

 Is het dan écht mogelijk  dat kaartleg(st)ers uit de waarzegkaarten gebeurtenissen en aangelegenheden uit verleden, heden en toekomst van iemand kunnen lezen ?

Dit valt allemaal te verklaren en wij zullen u de geheimen aantonen die rond het kaartleggen hangen. Vervolgens  willen we u laten zien hoe het kaartleggen is ontstaan, hoe het werkt, welke verschillende kaartspelen er bestaan en welke  voordelen  er uit de boodschappen van de kaarten kunnen gehaald worden.

De geschiedenis van de waarzegkaarten, ook wel “divinatie-kaarten” genoemd, begint met de ontstaan van de speelkaarten in het Chinese rijk van de 7de eeuw.  De kaarten,  die afgeleid werden van het dobbelstenenspel,  werden niet alleen gebruikt als spel,  maar werden ook aangewend  voor het maken van orakels en daaruit voortvloeiend  voor het kaartleggen.

 Aan het eind van de 13de en het begin van de 14de eeuw kwamen de speelkaarten ook naar Europa, stuitten echter op hevige  afwijzing door de kerk die in het kaartenspel een “hand van de duivel” zag. Maar zoals steeds smaken “de verboden vruchten het lekkerst” en het kaartspel werd dan ook steeds populairder…

Ook hier was het slechts een kwestie van tijd voordat de kaarten ook voor het kaartleggen werden gebruikt. In het begin werd het kaartleggen vooral door het reizende volk, de zigeuners,  beoefend, die deze kunst uit het Oosten meebrachten naar Europa en het waarzeggen, héél goed leken te beheersen.

 In de 18e eeuw deed het ‘kaartleggen’ zijn intrede in de Parijse salons en was het voornamelijk bedoeld om de adel te amuseren en te verstrooien.  Bekende waarzeggers als Antoine Court en Mademoiselle Lenormand verwierven in die periode grote faam.    Op Mll. Lenormand gaan de naar haar genoemde kaarten terug.   Zij was toch wel de bekendste waarzegster ooit.  Tot haar klandizie mocht zij enkele hooggeplaatste persoonlijkheden rekenen zoals de Franse revolutionairen Marat en Robespierre,  ja zelfs Keizerin Josephine, Keizer Napeleon en de Russische Tsaar Alexander I.

Toen ze door het kaartleggen de dood van Marat en Robespierre en de val van Napoleon wist te voorspellen, werd ze erg beroemd en schatrijk.

Ook heden ten dage weten ervaren kaartleggers door hun gedurfde en trefzekere uitspraken  veel mensen te verrassen.   Denken we maar aan figuren als de Vlaamse kaartlegsters  Emmy Kelders, Irena Leavens en Chrisje Bressinck, die met hun uitspraken en voorspellingen meermaals de pers wisten te halen.  Sommigen onder jullie hebben zich waarschijnlijk al eens afgevraagd waarom er bij het kaartleggen zoveel verschillende waarzegkaarten bestaan en waarin ze van elkaar verschillen?

Laat ons met het Tarotspel beginnen, die voor veel kaartleggers de belangrijkste variant van het kaartleggen is. Bijna iedereen heeft wel eens van Tarot gehoord, weten echter voor de rest weinig over het kaartleggen in deze vorm. De geschiedenis van het ontstaan van het Tarot is over het merendeel onbekend, een verbinding met het antieke Egypte geldt als uitgesloten, omdat er toen nog geen spelkaarten bestonden. Bekend en ook aantoonbaar is het feit, dat Tarotkaarten voor het eerst in Milaan in de late 14 de , vroege 15 de eeuw in omloop kwamen en in de volgende eeuwen langzaamaan hun heden bekende vorm kregen. De Tarotkaarten geven diep in ons onderbewustzijn verankerde gevoelens en ervaringen weer – zodat het kaartleggen ook een betekenis voor de psychologie heeft, zoals de bekende pychoanalyticus  Carl Gustav Jung bevestigd heeft.

Zoals over het algemeen bij het kaartleggen roept ook het Tarot beelden uit het collectieve onderbewustzijn op. Elke kaart toont een bepaald symbool, dat voor een situatie of een karakter eigenschap staat. Wat gebeurt er nu bij het kaartleggen met een Tarot-deck?  DeTarot is verdeeld in 22 grote en 56 kleine “Arkana”, wat letterlijk “geheim” betekent. De grote Arkana zijn de troefkaarten, terwijl men bij de kleine Arkana vier “hofkaarten” (koning, koningin, ridder en boer) en tien “getalkaarten” per kleur (staven , kelken, zwaarden en munten) onderscheidt – de kleuren staan ook voor bepaalde gedragsvoorbeelden.

Bij het kaartleggen worden de kaarten eerst geschud en dan aan de hand van een bepaald patroon uitgelegd. De betekenis van de kaarten in combinatie met de daarbij ontstane positie van de kaarten geven de inhoud weer. Zo verkrijgt een ervaren legger  bij het kaartleggen diepere  inzichten in de huidige situatie van de vraagstel(st)er en kan hem of haar een uitweg voor een mogelijke depressie laten zien en hem of haar  met hulp terzijde staan bij het  nemen van beslissingen.  De verklaringen van de kaarten laten de raadzoekende ook zien, hoe hij zich kan bevrijden uit dwangsituaties en van storende factoren.  Het kaartleggen door middel van Tarotkaarten maken echter ook een blik in de toekomst evenals een blik in die ziel van iemand mogelijk, toont angsten en wensen en laat zelfs zien hoe goed het in de relatie momenteel verloopt.

Tegenwoordig gebruikt men bij het kaartleggen vooral twee decks uit de eerste helft van de 20e eeuw: het Rider-Waite-Tarot en het Crowley-Tarot zijn allebei naar hun scheppers vernoemd en zien er – afgezien van de manier van beelden – net als de meeste Tarotkaarten uit.          Lenormandkaarten hebben een grote gelijkenis met de Tarot en worden ook veelvuldig  voor het kaartleggen gebruikt. Zoals hierboven als uitgelegd, hebben ze hun naam aan de waarzegster Anne-Marie Lenormand te danken. In tegenstelling tot Tarot omvat een Lenormand-deck slechts 36 kaarten, die op de eerste plaats alledaagse situaties verbeelden.

Bij het kaartleggen met de Lenormandkaarten helpen deze symbolen de kaartlegger bij het duiden van situaties. De kaart met de hoofdbetekenis “wolken” staat bijvoorbeeld  voor onduidelijkheden, de kaart met de naam “slang” duidt op valsheid en verstrikkingen. Zoals bij Tarot worden bij het kaartleggen de omringende kaarten in de duiding betrokken en kunnen de basis uitleg van een kaart meer of minder beïnvloeden.  Met de Lenormand-kaarten worden – anders dan bij de Tarot – concrete situaties bij het kaartleggen herkenbaar.

Kipperkaarten zouden naar de Berlijnse waarzegster Susanne Kipper genoemd zijn, die deze rond 1873 zou hebben ontworpen. Velen zien echter een relatie van de naam “kipper” uit de dertigjarige oorlog, toen veel valsmunters onderweg waren. Een set Kipperkaarten telt 36 genummerde kaarten, die mensen of gebeurtenissen tonen. Typisch voor de Kipperkaarten is het grote aantal persoonskaarten, die voor mensen uit de omgeving van de vraagsteller staan of voor bepaalde situaties. Op het eerste gezicht lijkt een duiding met Kipperkaarten redelijk envoudigl, omdat de symboliek schijnbaar een misverstand lijkt uit te sluiten – denk bv maar aan kaarten zoals “reis” of “droevig nieuws”. Zo eenvoudig is het echter niet: de duidingen kunnen veel gecompliceerder zijn dan men op het eerste zicht zou aannemen.

Voor het kaartleggen kan men ook Skatkaarten gebruiken, hoewel deze eigenlijk als speelkaarten werden ontworpen. Het in 1820 in Duitsland uitgevonden kaartendeck bevat  32 kaarten, die naar Frans voorbeeld met de kleuren ruiten, harten, schoppen of klaveren hebben of naar  Duits voorbeeld de kleuren eikel, groen, rood en ruiten hebben.

Bij het kaartleggen met de Skatkaarten ligt centraal in  het midden de persoonskaart en  links en rechts daarvan kaarten, die gebeurtenissen uit het verleden en de toekomst tonen, bovenaan liggen kaarten voor mensen of situaties, die de vraag domineren (en onder controle hebben) en daaronder kaarten voor mensen of situaties, die door de vraagsteller worden gedomineerd (de situatie ondergaan).

In tegenstelling tot de Kipperkaarten zijn er in dit spel heel weinig persoonskaarten – alleen koning, koningin (dame) en boer (joker).  Al naar gelang de bij het kaartleggen ontstane posities kan iedere kaart een verschillende betekenis hebben.  Ruiten acht staat bv voor een klein cadeautje, maar kan ook een blijde boodschap of een vriendelijk gesprek symboliseren.  De duiding van de kaarten hangt in hoge mate af van de ervaring en het empathisch vermogen van de kaartlegger.

We willen tot slot ook nog eventjes een blik werpen op de Engelenkaarten, een andere variant van het kaartleggen die momenteel aan een opmars bezig lijkt.  Ook de Engelenkaarten stammen van het klassieke Tarotspel  af, met dat verschild dat op  elke kaart een andere engel is afgebeeld, die, stuk voor stuk, elk een bepaalde karaktereigenschap symboliseren.  De kaartlegger probeert via het kaartleggen boodschappen van Engelen door te krijgen.  Ook geeft het kaartleggen met Engelenkaarten tips over een uitweg uit een moeilijke situatie.  Engelenkaarten beschrijven bij het kaartleggen de vooruitgang van een bepaalde aangelegenheid en bevelen een bepaalde voortgang aan.

Het kaartleggen is een stiel apart, die behalve de precieze kennis van de afbeeldingen op de kaarten en de verschillende legpatronen ook heel veel intuïtie en oefening vereist, teneinde  correcte voorspellingen te kunnen doen.  Op de AstroBabbel bellijn verheugen onze ervaren adviseurs  zich erop u van de wonderbaarlijke mogelijkheden van het kaartleggen te kunnen overtuigen en u bij uw vragen en problemen van het juiste advies en de juiste hulp te kunnen voorzien !